Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Zkušební testové otázky pro ověřování odborné způsobilosti strážníků - platné od 1. 1. 2024

Tento interaktivní výukový program slouží k přípravě na písemnou část zkoušky odborné způsobilosti strážníků obecní policie. Obsahuje aktualizované otázky platné od 1. ledna 2024.

Jak získat plný přístup ke všem částem a funkcím čtěte zde.Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba Vám umožní pokračovat v učení tam, kde jste minule přestali, a to bez ohledu na to, z jakého počítače (odkud) se přihlašujete. Druhá volba umožňuje určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Třetí volbou spustíte ostrý test sestavený dle stejných pravidel jako ostrý písemný test. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli.

Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o placení získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


Otázky © MV ČR, 2023-2024, © Neuralgen - L. Kurz 2006-2024, e-mail: info@testonline.cz.