Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Zkušební testové otázky Vůdce rekreačního plavidla - MOŘE

Tento interaktivní on-line program Vám umožňuje přípravu podle testových otázek písemného testu k získání mezinárodního průkazu vůdců rekreačních plavidel. Průkaz opravňuje držitele k denní plavbě na moři do vzdálenosti nepřevyšující 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, kdy maximální síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice a výška vlny nepřesáhne 1,2 metru. Podmínkou získání tohoto průkazu je vedle úspěšného složení této zkoušky i získání průkazu Vůdce malého plavidla. Další informace k průkazům a zkouškám poskytuje Státní plavební správa, případně autorizovaní školitelé.Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba pokračuje ve výuce dle Vašich předchozích nastavení, umožňuje Vám tedy bezprostředně pokračovat v místě minulého přerušení. Druhá volba - volby výuky - Vám umožní určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Třetí volbou spustíte test sestavený dle obdobných pravidel jako písemný test při zkoušce (28 otázek za 25 minut). Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o placení získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


Otázky © Státní plavební správa, © Neuralgen - L. Kurz 2002-2024, e-mail: info@testonline.cz.