Vůdce malého plavidla 2015

Interaktivní soubor aktuálních testových otázek, používaných ke zkoušce pro získání průkazu Vůdce malého plavidla - základní část a plachetnice. Postupné procházení s individuálně poskytovanou nápovědou a opakováním je efektivním způsobem učení správných odpovědí na testové otázky. Otázky platné od 1. května 2015.


Testové otázky Státní plavební správa  2015  | Systém: Neuralgen s.r.o. 2004-2015