Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Tento interaktivní výukový program Vám umožňuje přípravu na písemný test z anglického jazyka k přijímacím zkouškám na VŠE v Praze, ale i na obdobné testy či pro všeobecné prověření Vašich znalostí. Použité testy jsou z přijímacího řízení VŠE na rok 2005/2006 (červen 2005) a v této aplikaci zahrnují otázky ze 47 původních testů (celkem 2350 otázek), jak byly zveřejněny na stránkách VŠE.

Otázky jsou v zásadě podobné otázkám z roku 2004, proto lze předpokládat, že se nebudou příliš lišit ani pro rok 2006. Otázky ze zkoušek 2004 jsou ZDE. Přístup k omezenému okruhu otázek v obou kursech je zdarma.


Výuka

Ostrý test

Tisk problémových otázek

Informace o průběhu

Na hlavní stránku

Odhlásit uživatele

     

Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba - Výuka - vám umožní určit dávku otázek k učení a procvičování a spustit aplikaci v režimu výuky-opakování. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Jednotlivé dávky jsou sestaveny z konkrétních testů (po 50 otázkách). Druhou volbou spustíte simulovaný test jako u přijímacího řízení - 50 otázek vybraných z celého rozsahu 2400 otázek. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, pokud chcete pokračovat jiným kursem z naší nabídky, nebo s odhlášením.


Systém a software (c) Neuralgen, 2002 | info@testonline.cz | Otázky (c) VŠE Praha 2000-2004
Překlad CZ-EN - Založeno na projektu GNU/FDL Anglicko-český slovník