Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Tento kurs psychologie pokrývá požadavky k přijímacím zkouškám na VŠ humanitního zaměření. Kurs vám umožňuje lepší přípravu k přijímacím zkouškám na VŠ prostřednictvím našeho adaptivního výukového systému. Naše on-line cvicebnice predkládá tisícovku otázek, které jednak ověří stav vašich znalostí, ale mají být i vodítkem k další samostatné práci. Snažte se hledat v literatuře, v encyklopediích a ve slovnících, pokuste se najít ke každé otázce vysvětlení. Tak získáte přehled, který nebude jen výsledkem memorování, ale i hlubšího porozumění. Dozvíte se přitom i řadu věcí, které jsme do cvičebnice nedokázali nebo nemohli zahrnout. Doporučujeme začít nabídkou výuka v menu níže.


Výuka

Přijímačky nanečisto

Tisk problémových otázek

Informace o průběhu

Plný přístup

Na hlavní stránku

Odhlásit uživatele

Psychologie

Testové otázky (c) Nakladatelství AMOS, On-line systém (c) Neuralgen

Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba - Výuka - vám umožní určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Druhou volbou spustíte ostrý test pokrývající látku kursu. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o placení získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


(c) Software Neuralgen, info@testonline.cz