Ukončí současnou akci a vrátí se na hlavní menu kursu

Zkušební testové otázky Vůdce malého plavidla - platné od roku 2015

Tento interaktivní výukový program slouží k přípravě na písemnou část zkoušky k získání průkazu Vůdce malého plavidla. Obsahuje otázky platné od 1. května 2015, jak byly zveřejněny na stránkách Státní plavební správy.

Doplňková část - PLACHETNICE - je ZDE

Aplikaci s testovými otázkami pro mezinárodní průkaz Vůdce rekreačního plavidla - moře - naleznete ZDEVyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba - Výuka - vám umožní určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Druhou volbou spustíte ostrý test sestavený dle stejných pravidel jako ostrý písemný test. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Další volbou se dostanete na dokumenty související s tímto kursem. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o placení získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


Otázky © SPS ČR, 2015, © Neuralgen - L. Kurz 2006-2022, e-mail: info@testonline.cz.