Pravidla golfu - kliknutím se vrátíte na úvodní menu kursu

Uživatel:

Tento interaktivní výukový program Vám umožňuje seznámit se příjemnou formou s pravidly golfu pro získání zelené karty, případně si přesné znění těchto pravidel osvěžit. Otázky rovnoměrně pokrývají celý text oficiálních pravidel golfu (z roku 2006, nejsme si vědomi žádné aktualizace od této doby).

Interaktivní výuka
a další možnosti

    Pokračovat ve výuce
    Volba výuky
    Ostrý test
    Informace o průběhu
    Tisk problémových otázek
    Plný přístup
    Výběr jiného kursu
    Odhlášení uživatele

Vyberte si ze seznamu požadovanou akci. První volba pokračuje ve výuce dle Vašich nastavení. Druhá volba - Výuka - vám umožní určit okruh otázek k učení a procvičování a spustit výuku. Program uchovává informace o tom, které otázky zvládáte, a dle toho mění postup v předkládání dalších otázek. Třetí volbou spustíte ostrý test sestavený dle stejných pravidel jako reálný ostrý test. Další volba vám umožní získat informace o tom, jak velkou část otázek jste již úspěšně prošli. Následující volba vám umožní vytisknout si otázky, ve kterých jste chybovali při posledním učení. Některé funkce tohoto kursu jsou placené. Informace o získání plného přístupu získáte následující volbou. Posledními dvěma volbami tento kurs ukončíte - buď bez odhlášení, nebo s odhlášením.


  Otázky, software, zpracování © Neuralgen - L. Kurz 2006-2022, e-mail: info@testonline.cz.